Informační sdělení – Rezervace do servisu

Správce

Cardion Cars Dejvice (provozovatel Cardion Cars a.s.), IČ: 28448430, se sídlem Podbabská 17, Praha 6 - Dejvice, dále jen “my”, “naše” a “nás”, bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje, jak je uvedeno níže.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti se službou (službami) poskytnutou ve vztahu k vašemu vozidlu a osobní údaje stažené z elektronického systému vašeho vozidla během prováděných servisních prací. Účelem zpracovávání z naší strany je administrace vaší transakce, provedení analýzy za účelem servisních prací, následná komunikace po provedení servisních prací s cílem zjistit vaši spokojenost prostřednictvím dotazníků a informování o novinkách týkajících se vám poskytnuté služby (služeb). Osobní údaje budeme rovněž zpracovávat pro statistické účely, za účelem průzkumu a vývoje a informování vás o případných svolávacích akcích či jiných záležitostech týkajících se vozidla. Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat za účelem vaší identifikace jako pravidelného zákazníka, abychom vám mohli nabídnout ještě lepší zákaznickou zkušenost.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany za účelem administrace vaší transakce a provedení analýzy je skutečnost, že zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany za účelem následné komunikace ohledně vaší spokojenosti, informování o novinkách týkajících se produktu (produktů), pro statistické účely a za účelem průzkumu a vývoje a informování vás o případných svolávacích akcích či jiných záležitostech týkajících se produktu (produktů), jakož i vaší identifikace jako pravidelného zákazníka, je skutečnost, že takové zpracování údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se svolávacími akcemi, které probíhají na základě právních požadavků, je splnění našich zákonných povinností.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním marketingových sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat také pro marketingové účely. Kromě zpracování vašich osobních údajů pro to, abychom vám mohli zasílat naše marketingové materiály, budeme zpracovávat vaše odpovědi a sdělení doručovaná v rámci digitální marketingové komunikace a informace týkající se vašich předchozích transakcí, abychom vám mohli poskytnout relevantní a kvalitní marketingovou komunikaci, a rovněž pro statistické účely. V této souvislosti budou vaše osobní údaje použity pro profilování na internetu a sociálních sítích za účelem zkvalitnění naší marketingové komunikace. Pokud jste souhlasili s tím, že používáme cookies, pak můžeme navíc v případech, kde je to možné, kombinovat vaše osobní údaje s údaji o vašem chování na našich webových stránkách. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany pro marketingové účely, včetně zpracování vašich osobních údajů z naší strany za účelem poskytnutí relevantní a kvalitní marketingové komunikace i profilování na internetu a sociálních sítích, je váš souhlas. Svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoli odvolat. Žádost o odvolání souhlasu poskytnutého zašlete prosím prostřednictvím některého z kontaktních kanálů uvedených na webové stránce Ochrana soukromí.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu maximálně pěti (5) let ode dne, kdy byla ve vztahu k vašemu vozidlu poskytnuta příslušná služba.

Dále budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců od okamžiku, kdy jste deaktivovali zasílání marketingových materiálů od nás.

Vaše práva a naše kontaktní údaje

Více informací o vašich právech v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů a kontaktní čísla a adresy, kde lze získat další informace či podat stížnost, jakož i kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na webové stránce Ochrana soukromí.

Objednat servis Testovací jízda Nový vůz Kontakt
Nahoru